Nationell infrastruktur för mikroskopi inom livsvetenskaperna (NMI)

Nationell infrastruktur för mikroskopi inom livsvetenskaperna (NMI) är en nationell forskningsinfrastruktur som erbjuder tillgång till utrustning och spetskompetens inom avancerad mikroskopi och bildanalys inom livsvetenskaperna.

Kungliga Tekniska högskolan är värd för NMI och övriga medverkande lärosäten är Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet och Umeå universitet. NMI är Sveriges nod i den internationella forskningsinfrastrukturen Euro-Bioimagine.

Denna forskningsinfrastruktur räknas av Vetenskapsrådet att vara av nationellt intresse och får finansiering från Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI).

Relaterad information

Nationell infrastruktur för mikroskopi inom livsvetenskaperna (NMI):s webbplats

Science for Life Laboratory (SciLifeLab):s webbsida om Nationell infrastruktur för mikroskopi inom livsvetenskaperna (NMI)

Euro-Bioimagine – internationell forskningsinfrastruktur där NMI ingår

Kontakt

Carolina Wählby, professor vid institutionen för informationsteknologi.

Former i grönt och lila mot svart bakgrund.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin