Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC)

Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC) är ett nordiskt samarbete för gemensamma e-infrastrukturlösningar. NeIC etablerades år 2012 och är en del av organisationen Nordforsk, som stödjer de nordiska ländernas samarbete inom forskning och forskningsinfrastruktur. NeIC tillhandahåller den distribuerade Tier-1-tjänsten inom WLCG (distribuerad beräkningsinfrastruktur som tillhandahåller produktions- och analysmiljöer för experimenten vid The Large Hadron Collider-acceleratorn vid CERN). NeIC stödjer och finansierar nordiska forskningssamarbeten inom till exempel klimat, livsvetenskaper och medicin. National infrastructure for supercomputing in Sweden (NAISS) utgör den svenska noden i NeIC.

En andra roll är att utforska, utvärdera, utveckla och sprida innovativa infrastrukturtjänster som svarar mot strategiska prioriteringar inom e-infrastrukturområdet liksom mot de behov som finns bland nationella e-infrastrukturer, deras användare och valda ESFRI-projekt av gemensamt nordiskt intresse. NeIC e-infrastrukturprojekt är samarbeten om de byggstenar som blir framtida förmågor och NeIC är NordForsks främsta redskap för genomförandet av Nordiska aktionsplanen för e-vetenskap 2.0.

Denna forskningsinfrastruktur räknas av Vetenskapsrådet att vara av nationellt intresse och får finansiering från Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI).

Relaterad information

Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC):s webbplats (på engelska)

National infrastructure for supercomputing in Sweden, NAISS

Kontakt

Lars Nordström, universitetslektor vid institutionen för fysik och astronomi samt föreståndare vid SNIC, Swedish National Infrastructure for Compution, institutionen för informationsteknologi.

Lagringsmaskiner för forskningsdata.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin