National infrastructure for supercomputing in Sweden (NAISS)

National infrastructure for supercomputing in Sweden (NAISS) är en nationell e-infrastruktur som tillhandahåller resurser för storskaliga beräkning (HPC) och för ändamålet lagring av aktiv data, samt användarstöd för akademisk forskning i Sverige. NAISS stödjer svensk forskning av högsta kvalitet inom alla vetenskapliga discipliner som har behov av NAISS:s resurser. För storskalig analys av känsliga data erbjuder NAISS den särskilt avsedda resurser.

Linköpings universitet är värd för NAISS och avsikten är att UU ansluter under uppbyggnadsfasen Filialer med noder inom NAISS kommer att etableras under 2023.

Denna forskningsinfrastruktur räknas av Vetenskapsrådet att vara av nationellt intresse och får finansiering från Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI).

Relaterad information

National infrastructure for supercomputing in Sweden (NAISS) webbsida

Mer om Nordic e-Infrastructure collaboration (NeIC) – internationell forskningsinfrastruktur som inkluderar NAISS

Mer om EuroHPC där NAISS ingår

Kontakt

Elisabeth Larsson, professor vid institutionen för informationsteknologi och föreståndare för UPPMAX, Uppsala Multidisciplinary Centre for Advanced Computational Science.

Baksidan av en dator som lyser i gult

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin