HumInfra

HumInfra är en forskningsinfrastruktur under uppbyggnad som samordnar resurser för forskning som bygger på kvalificerade kvantitativa, ofta mångvetenskapliga, analyser inom humaniora och samhällsvetenskap.

HumInfra kombinerar expertis från 11 lärosäten och organisationer, dels inom digital humaniora med fokus på e-vetenskapligt/digitalt material, verktyg och kritiska tolkningsperspektiv, dels inom fält som arbetar med experimentella och kvantitativa metoder, sensor-baserade data och realtidsanalyser.

Syftet med HumInfra är att

  1. skapa en webbaserad informationsplattform som sammanställer och länkar till befintliga digitala/e-vetenskapliga resurser och utbildningsmöjligheter i Sverige;
  2. genomföra en nationell undersökning bland forskare om vilka verktyg och utbildningar som saknas;
  3. baserat på denna undersökning utveckla nya verktyg och nationella utbildningsmöjligheter som blir allmänt tillgängliga;
  4. kontinuerligt länka och integrera de svenska resurserna till internationella sådana via ett framtida svenskt medlemskap i det europeiska konsortiet Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities (DARIAH-EU).

Centrum för digital humaniora vid Uppsala universitet (CDHU), som omspänner både humaniora och samhällsvetenskaper, ingår som en viktig komponent i HumInfra.

Lunds universitet är värd för HumInfra och övriga medverkande lärosäten är Uppsala universitet, Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Kungliga tekniska högskolan, Umeå universitet, Kungliga biblioteket, Riksarkivet, Linnéuniversitetet, Högskolan i Halmstad och Högskolan i Blekinge.

Denna forskningsinfrastruktur bedöms av Vetenskapsrådet vara av nationellt intresse och får finansiering från Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI).

Relaterad information

Centrum för digital humaniora

Kontakt

Anna Foka, universitetslektor och föreståndare för centrumbildningen Digital humaniora vid institutionen för arkiv, bibliotek och museer.

Två färgglada silhuetter av ansikten vända mot varandra.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin