SwedNMR – Swedish Nuclear Magnetic Resonance

SwedNMR (Swedish Nuclear Magnetic Resonance) är en infrastruktur som ger forskare i Sverige tillgång till NMR-resurser av högsta tillgängliga kvalitet. Genom att samordna en mängd specialiserade resurser inom NMR erbjuds en nod-baserad infrastruktur för en stor bredd av tillämpningar för analyser av materians uppbyggnad på atomär nivå - i allt från organiska och läkemedelsmolekylär, proteiner, RNA och DNA till batterier, solceller och patientprover. Uppsala Universitet bidrar till det nationella NMR-nätverket med en nod specialiserad på NMR-spektroskopisk analys av småmolekyler så som läkemedelskandidater, kortlivade intermediärer i organiska reaktioner. NMR Uppsala infrastrukturen erbjuder också möjlighet till mätningar vid mycket låga eller höga temperaturer samt för detektion av mindre vanliga atomkärnor.

Göteborgs universitet är värd för SwedNMR och övriga medverkande lärosäten är Uppsala universitet, Stockholms universitet, Lunds universitet, Kungliga tekniska högskolan, Karolinska institutet, Linköpings universitet, Umeå universitet, Chalmers tekniska högskola och Sveriges lantbruksuniversitet.

Denna forskningsinfrastruktur bedöms av Vetenskapsrådet vara av nationellt intresse och får finansiering från Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI).

Relaterad information

SwedNMR – Swedish Nuclear Magnetic Resonance (på engelska)

Kontakt

Máté Erdelyi, professor vid institutionen för kemi - BMC.

Hand med pipett som fyller vätska i behållare som sitter i halvcirkel.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin