Databas

Databasen Gender and Work (GaW) är ett verktyg för att digitalisera, systematisera och analysera utdrag ur olika historiska källor.

Text om vallgång med markerade verb och personer

En unik databas

Databasen GaW har utvecklats speciellt för forskningsprojektet Gender and Work. Den bygger på den verbinriktade metoden. Kärnan i databasen består av källfragment som beskriver försörjningsaktiviteter, det vill säga verbfraser.

Uppgifter om vad någon har gjort har sedan kopplats till uppgifter om vem som utfört aktiviteten, när och i vilket sammanhang i en unikt utformad relationsdatabas.

I databasen kan du dessutom läsa och söka i de ursprungliga källtexter som verbfraserna kommer från. Dessa finns lagrade som digitala avskrifter i databasen. I många fall finns även bilder av originalhandskriften.

 

Forskare sitter vid sina datorer.

Fotograf: Linnea Henningsson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin