Forskning

Forskningsprojektet Gender and Work bedrivs vid Historiska institutionen vid Uppsala universitet. Dess övergripande syfte är att öka kunskapen om mäns och kvinnors arbete i äldre tid.

Människor som arbetar i och på en byggnadsställning

Varför är arbete förr i tiden intressant?

 • För att förstå människors levnadsvillkor
 • För att förstå relationen mellan kvinnor och män
 • För att förstå det ekonomiska livet och den ekonomiska utvecklingen

Varför har vi vetat så lite?

 • Vår kunskap om det förflutna är beroende av de spår som det förflutna lämnat efter sig. Spåren återspeglar vad människor var intresserade av att skriva ner.
 • Det självklara – t.ex. människors vardagliga sysslor – kommenterades sällan.
 • Yrkestitlar var ovanliga, särskilt på landsbygden och särskilt bland kvinnor.
 • Uppgifter om vad människor faktiskt gjorde går att hitta, men det är tidskrävande och därmed dyrt att samla in.

Mycket av den kunskap som fanns om arbete i äldre tid byggde på uppgifter från 1800-talet. Det var en period då samhället förändrades kraftigt. Det är därför långt ifrån säkert att de förhållandena som rådde då också gällde för äldre tid. Inom Gender and Work gick vi därför längre tillbaka i tiden för att på empirisk väg undersöka vad människor i olika samhällsgrupper, i olika åldrar och med olika kön, gjorde för sin försörjning.

Kvinna som stickar. UUB 4374.
En man rullar en tunna. UUB 166.

Hur försörjde sig kvinnor och män?

Frågan ska uppfattas mycket konkret. Vad som intresserar oss är inte allmänna, svepande svar som ”människor försörjde sig på jordbruk” eller ”de flesta var bönder”. Det vet vi redan. Vad vi söker efter är den konkreta arbetsdelningen:

 • Vem gjorde vad?
 • I vilka sammanhang?
 • Vad betydde arbetet för den som utförde det?
 • Vad betydde arbetsdelningen för samhället i stort?

Trots att detta är mycket grundläggande frågor är det någonting vi vetat förhållandevis lite om. Vad gjorde egentligen en bonde på dagarna, rent praktiskt? Vad gjorde hans hustru, hans dräng och hans barn? Såg det olika ut i olika delar av landet? Förändrades det över tid? Eller om vi tittar i ett hantverkarhushåll: vilka arbetsuppgifter sköttes av mästaren? Vad gjordes av lärlingarna och gesällerna? Vad gjorde hantverkarhustrun? Vad gjorde egentligen en adelsman?

En man fraktar timmer med häst och släde
En gruva med människor som arbetar i skenet av eldar och några som går i en trappa.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin