Forskargruppen

Nuvarande medlemmar

Projektledare är professor Maria Ågren. En stor del av projektets finansiering är knuten till Maria Ågrens position som Wallenberg Scholar och som Rådsprofessor på Vetenskapsrådet. Maria Ågren leder projektet och bedriver forskning inom projektet. Hon presenterar och representerar projektet i många internationella och nationella sammanhang, samt ansvarar för budget och finansiering.

Jonas Lindström och Karin Hassan Jansson är forskningsledare. De ansvarar för projektets seminarier, workshops och möten. Huvuddelen av deras tid ägnas åt forskning inom projektet. Jonas Lindström är också huvudansvarig för vidareutvecklingen av databasen GaW.

Just nu finns tre doktorander i projektet:

 • Sigrid Ejemar arbetar med en avhandling om minoriteters försörjning i Danmark-Norge 1650-1800.
 • Caroline Lindroth arbetar med en avhandling om kvinnors och mäns försörjningsarbete i och kring Sala silvergruva från sent 1700-tal till sent 1800-tal.
 • Carolina Menker arbetar med en avhandling om äldre människors sätt att försörja sig och bli försörjda i 1700-talets Sverige.

Sofia Ling är projektkoordinator. Hon ansvarar för den administrativa koordineringen av projektet och är arbetsledare för forskningsassistenter och praktikanter. Sofia Ling arbetar också med att kvalitetssäkra innehållet i databasen. Linnea Henningsson är forskningsassistent i GaW. Hon transkriberar rättsliga källor från Jämtland och registrerar i databasen. Örjan Kardell arbetar som forskningsassistent och forskare. Örjan är huvudsakligen knuten till supplikprojektet och registrerar och indexerar suppliker riktade till länsstyrelsen i Örebro län under 1700-talet.

Tidigare deltagare och associerade

 • Almqvist, Ingrid, databasens referensgrupp
 • Bennett, Judith (USA), vetenskapliga referensgruppen
 • Brun, Anders, bildanalys
 • Bujokova, Eliska (UK), gästforskare
 • Dahlqvist, Bengt, databasens referensgrupp
 • Danielsson, Bo, databasens referensgrupp
 • Dober, Birgit (Österrike), gästforskare
 • Edin, Per-Anders, databasens referensgrupp
 • Edvinsson, Sören, databasens referensgrupp
 • Eibach, Joachim (Schweiz), vetenskapliga referensgruppen
 • Ejemar, Sigrid, praktikant
 • Engblom, Robin (Finland), registrerare
 • Erickson, Amy Louise (UK), gästforskare, vetenskapliga referensgruppen
 • Falk, Markus, forskningsassistent
 • Fiebranz, Rosemarie, forskare
 • Florin, Christina, vetenskapliga referensgruppen
 • Grandin, Jenny, transkriberare
 • Gräslund Berg, Elisabeth, forskare
 • Hailwood, Mark (UK), vetenskapliga referensgruppen
 • Hardwick, Julie (USA), gästforskare
 • Hofmeester, Karin (Nederländerna), gästforskare
 • Holgersson, Ulrika, vetenskapliga referensgruppen
 • Hunt, Margaret, vetenskapliga referensgruppen
 • Israelsson, Jezzica, doktorand
 • Jacobsson, Benny, forskare
 • Jansson, Daniel, transkriberare
 • Karlsson, Jessica, transkriberare
 • Laske, Caroline (Belgien), gästforskare
 • Lennersand, Marie, forskare
 • Lindegren, Jan, vetenskapliga referensgruppen
 • Lindström, Dag, forskare
 • Lindqvist, Ellinor, språkteknologi
 • Mattisson, Anki, databasens referensgrupp
 • Mispelaere, Jan, forskare
 • Nivre, Joakim, språkteknologi, databasens referensgrupp
 • Ogilvie, Sheilagh (UK), gästforskare
 • Oja, Linda, forskare, databasens referensgrupp
 • Pettersson, Eva, språkteknologi
 • Pettersson, Niklas, praktikant
 • Pettersson, Thorleif, databasens referensgrupp
 • Pierik, Bob (Nederländerna), gästforskare
 • Pihl, Christopher, doktorand och forskare
 • Prytz, Cristina, forskare
 • Rafai, Romain, praktikant
 • Rogers, John, databasens referensgrupp
 • Runefelt, Leif, vetenskapliga referensgruppen
 • Rydén, Göran, forskare
 • Sandvik, Hilde (Norge), vetenskapliga referensgruppen
 • Sarasúa, Carmen (Spanien), gästforskare
 • Sennefelt, Karin, vetenskapliga referensgruppen
 • Shepard, Alexandra (UK), vetenskapliga referensgruppen
 • Söderberg, Johan, vetenskapliga referensgruppen
 • Torstendahl, Rolf, vetenskapliga referensgruppen
 • Ulväng, Marie, forskare
 • Wahlberg, Fredrik, bildanalys
 • Vainio-Korhonen, Kirsi (Finland), gästforskare, vetenskapliga referensgruppen
 • van den Heuvel, Danielle (Nederländerna), vetenskapliga referensgruppen
 • Wienberg, Asger, praktikant
 • Wilkinson, Tomas, bildanalys
 • Vorminder, Sarah, praktikant och forskningsassistent
 • Wærn-Carlsson, Carl Mikael, forskare
 • Åhlman, Christoffer, doktorand
 • Österberg, Eva, vetenskapliga referensgruppen
 • Östholm, Hanna, forskare
 • Östman, Ann-Catrin (Finland), gästforskare, vetenskapliga referensgruppen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin