GaW i media

Två engagerande föredrag om suppliker

År 2022 höll arkivarien och historikern Linda Oja föredraget Försvunna makar, husflytt och skuldindrivningar – välkommen till supplikernas värld! Detta finns att se i efterhand på Riksarkivets Youtube-kanal.

Se Linda Ojas föredrag om suppliker här.

Vid Kungliga Vitterhetsakademiens högtidssammankomst samma år höll GaW:s projektledare Maria Ågren föredrag med titeln Att tilltala överheten. Om suppliker som kulturarv och källa till kunskap. Föredraget handlar om det tvärvetenskapliga projektet med samma namn, som är en del av GaW.

Du kan se den filmade högtidssammankomsten här.

En skärmbild från Linda Ojas föreläsning
Maria Ågren som föreläser

Om GaW generellt

Om lanseringen av uppdaterade och utökade databasen GaW

Om boken Horet i Hälsta

Intervjuer med GaW-forskare

Recensioner

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin