Kontakt

Flygfoto av Engelska parken med historiska institutionen i förgrunden.

Foto: Mikael Wallerstedt

Mejla oss

info@gaw.hist.uu.se

Maria Ågren, projektledare

maria.agren@hist.uu.se

Sofia Ling, projektkoordinator

sofia.ling@hist.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin