Vad kan jag hitta i databasen?

Databasen GaW innehåller kortare eller längre utdrag ur olika historiska källor. Alla har det gemensamt att de innehåller konkreta beskrivningar av vad människor gjort för sin försörjning.

I GaW kan du läsa om drängen Mats som satt och vred vidjor när husbondens barn ramlade i en korvkittel, om konterfejaren Georg Burchard som målade av perukmakare Hoffmans hustru och om kalkrörerskan Elisabet Nilsdotter som fick 63 daler för 126 dagars arbete med att bära kalk och skyffla jord.

Människor på marknad på ett torg

"Pigmarknaden i Westerås 1867", ur Nils Månsson Mandelgrens samling, Folklivsarkivet i Lund.

En tematisk källsamling

GaW kan beskrivas som en tematisk samling digitaliserade källtexter från perioden 1550–1880. Texterna kommer från olika typer av källor och från olika delar av det svensk-finska riket.

Till skillnad från flertalet historiska databaser utgår GaW inte från en specifik källa eller källserie eller en specifik plats. Urvalet baserar sig istället på forskningsprojektets Gender and Works frågeställningar om kvinnors och mäns arbete och försörjning under tidigmodern tid.

Eftersom digitaliseringen utgått från forskningsfrågor snarare än befintligt material har dokument inte digitaliserats i sin helhet. Det som finns i databasen är istället längre eller kortare utdrag som alla har det gemensamt att de innehåller belägg för konkret utfört arbete eller försörjningsaktiviteter.

1500-talsillustration som visar stunden efter en förlossning, med en vilande mor i sängen och kvinnor och barn runtikring.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin