Statistik om GaW

Ordmoln baserat på GaW:s innehåll

GaW i siffror

 • Databasen GaW innehåller 42 599 belägg för aktiviteter som utförts för sin eller någon närståendes försörjning
 • Av dessa utfördes 21 procent av kvinnor, 73 procent av män och 7 procent av människor med okänt kön
 • 63 procent av beläggen kommer från domböcker, 22 procent från räkenskaper och 16 procent från andra källor
 • 9 procent av beläggen kommer från 1500-talet, 27 procent från 1600-talet, 35 procent från 1700-talet och 29 procent från 1800-talet

(Uppdaterad februari 2024)

Antal aktiviteter per decennium

diagram

(Uppdaterad februari 2024)

1550-1599 (n = 3 624)

diagram

1600-1699 (n = 11 814)

diagram

1700-1799 (n = 14 933)

diagram

1800-1899 (n = 12 228)

diagram

(Uppdaterad februari 2024)

Antal aktiviteter per kategori och kön

Källa: uttag av samtliga aktiviteter i öppna databasen GaW, februari 2024

Kategori

Kvinna

Man

Okänd

Totalt

Administration, rättsskipning och myndighetsutövning

459

5497

303

6259

Arbetsledning

464

1452

71

1987

Fastighetshandel

379

1328

89

1796

Handel

1719

3890

89

1796

Hantverk och konstruktion

563

3334

348

4245

Jakt och fiske

12

377

101

490

Jord- och skogsbruk

750

3638

788

5174

Låneverksamhet

387

1260

39

1686

Mat och logi

717

889

74

1680

Militär verksamhet

1

244

18

263

Ospecificerat arbete/tjänande

1500

3239

36

4775

Tillgrepp

308

1103

33

1444

Transport

420

2542

481

3443

Undervisning

72

527

8

607

Vård

446

531

34

1011

Övrigt specificerat arbete

654

1127

119

1900

Totalsumma

8851

30978

2770

42599

Kategorier med störst andel kvinnor

 • Vård (44%)
 • Mat och logi (43%)
 • Övrigt specificerat arbete (34%)
 • Ospecificerat arbete/tjänande (31%)
 • Handel (29%)
En nyförlöst mor ammar sitt barn. UUB 4379.
Lägerscen med soldater och officierare från 1800-talets första hälft. UUB 2982.

Kategorier med störst andel män

 • Militär verksamhet (93%)
 • Administration, rättsskipning och myndighetsutövning (88%)
 • Undervisning (87%)
 • Hantverk och konstruktion (79%)
 • Jakt och fiske (77%)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin