Vad är databasen GaW?

Två män och en kvinna med en högaffel bland hö i en ruin. UUB 441.

Ett mångsidigt verktyg

Databasen GaW är

  • ett hjälpmedel för att analysera historiska källor
  • en kanal för att sprida forskning
  • ett sätt att tillgängliggöra forskningsdata
  • en samling källtexter som är öppen för var och en att använda och ställa nya frågor till

En rik källsamling

Texterna i databasen kommer från olika områden, och olika tidpunkter, i Sverige 1550–1880. Alla innehåller de uppgifter om vad människor gjort för sin försörjning, men de rymmer också mycket annat som berättar om livet i äldre tid.

  • Det stora antalet registrerade individer som utför aktiviteter innebär ett rikt personhistoriskt och genealogiskt material
  • Ort- och personnamn återges i olika varianter och stavningar
  • De digitaliserade källtexterna innebär ett stort och varierat språkhistoriskt material från det tidigmoderna Sverige
  • Utförliga arkivreferenser gör att GaW kan användas som ingång i sökandet av ytterligare källmaterial
Människor som arbetar med skörd på en åker. UUB 9332.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin