Databasen GaW:s uppbyggnad och struktur

GaW är en relationsdatabas som består av cirka 80 variabler. Av dessa beskriver drygt hälften innehållet i källtexterna. Övriga variabler beskriver varifrån källtexterna är hämtade.

Ritning över kugghjul. UUB 12429.

Databasens grundläggande enhet är fall. Ett fall består av en källtext, det vill säga ett utdrag ur en källa, samt en uppsättning variabler som beskriver källtextens innehåll och olika metadata som ger upplysningar om den källa som texten kommer från.

Ur källtexten har information extraherats om vad någon gjort, vem som gjort det, när och var någonting gjordes, samt i vilket sammanhang. Dessa uppgifter har sedan lagrats i olika, sammankopplade tabeller, vilket gör att man kan strukturera, sammanställa och söka i materialet på en mängd olika sätt.

Eftersom källtexterna kommer från olika källor ges också utförlig information om varifrån ett fall är hämtat, när och var den ursprungliga källtexten tillkommit, i vilket arkiv du kan hitta originalet (inklusive detaljerade arkivreferenser) samt om vi har använt någon typ av källutgåva (tryckt eller digitaliserad) för digitaliseringen. I många fall hittar du också bilder av originalkällan i databasen.

Schema över databasens uppbyggnad.
Tre män slår med lie. UUB 3439.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin