Om källtrogenhet

De flesta källutdrag i GaW har transkriberats källtroget. Det innebär att texten skrivits av bokstav för bokstav, med stavning som i originalet. Grundprincip är enkel, men den är förenlig med en rad variationer i det praktiska utförandet, exempelvis vad gäller hur man gör med förkortningar, skiljetecken och stora och små bokstäver.

Transkriberingen i de flesta källunderlag följer GaW:s egna transkriberingsprinciper som du kan läsa om här (se s. 20) Läs GaW:s registreringsprinciper (PDF) Pdf, 519 kB.

Transkriberingsprinciperna beskriver mer detaljerat hur vi gått tillväga när vi skrivit av källtexterna. En del excerpter har dock tillkommit före dessa principers tillkomst, varför till exempel förkortningar kan ha hanterats annorlunda än vad våra principer redogör för.

Ytterligare källunderlag har skapats genom digitalisering av tryckt material eller genom utnyttjande av redan digitaliserat material. I dessa fall hänvisar vi till respektive källutgåva för närmare beskrivning av transkriberingsprinciper.

En transkribering innebär alltid en tolkning. Ibland kan det råda delade meningar om vad som står eller hur ett ord stavas. Dessutom sker misstag: människor läser eller skriver fel. Texterna har inte korrekturlästs systematiskt. I många fall finns bilder av originalkällan lagrad i databasen, så att användaren själv kan jämföra med originalet.

Om du hittar fel i transkriberingen, är vi tacksamma om du rapporterar det till oss, så att vi kan åtgärda det. E-post: info.gaw@hist.uu.se

Källunderlag som transkriberats av GaW:s forskare

... utifrån GaW:s transkriberingsprinciper

... innan GaW:s transkriberingsprinciper kom till

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin