Hammerdal (Jämtland), häradstingets protokoll 1646-1687

Hammerdals tingslag ligger i norra Jämtland. Idag finns här tätorten Strömsund. Protokollen från 1600-talets andra hälft, det vill säga efter att Jämtland blivit svenskt, har transkriberats och redigerats av Georg Hansson och tillgängliggjorts på Internet av Landsarkivet i Östersund och Jämtlands läns fornskriftsällskap.

Se protokollen i sin helhet Pdf, 2 MB.

Protokollen vittnar om den administration och rättsutövning som skedde vid tinget, om jord- och skogsbruk vid fjällets rand, om jakt och fiske, jordhandel och annan köpenskap och transporter. De berättar om relationen mellan bönder och samer, om resor till Norge, om försörjning av gamla och barn och mycket mera.

Karta över Hammerdals tingslag

Hammerdals tingslag, Daniel Bjelke, bildkälla: Wikimedia commons

Läs mer

Jan Mispelaere, ”Några barkkakor och en enda ko. Familjeförsörjning och arbete på 1600-talet och i början av 1700-talet”, i På Liv och död. Årsbok Jämten 2013, Östersund, 2012.

Beskrivning av källunderlaget

För forskningsprojektet Gender and Work har försörjningsaktiviteter från Hammerdals tingslag registrerats. Syftet har varit att öka mängden information i databasen. Alla försörjningsaktiviteter som förekommer i ärenden vid Hammerdals tingslag 1646-1670, 1678-1686, samt vårtinget 1687, har analyserats och registrerats utifrån Georg Hanssons transkriptioner, utgivna digitalt av Landsarkivet i Östersund.

  • Antal fall: 240
  • Antal aktiviteter: 1393
  • Antal ord källtext: 47 252
  • Källtroget transkriberat: JA
  • Bilder av originalkällan i GaW: NEJ
  • Registrerat av: Jan Mispelaere

Läs dokumentationen kring källunderlaget (pdf) Pdf, 440 kB.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin