Hur kan jag använda databasen?

I databasen GaW:s sök- och uttagsverktyg kan både forskare, studenter och allmänhet söka efter enstaka uppgifter eller aggregerade data beroende på hur man vill använda materialet. Digitaliseringen av text och systematiseringen av uppgifter möjliggör en mängd olika vägar in i materialet. Du kan söka på personnamn, platser, årtal, källunderlag och så vidare.

Skärmbild på nya databasen och i förgrunden en kvinna som bråkar lin.

Nya versionen av databasen

Vi lanserar nu en ny betaversion av databasen. Där kan du till exempel fritextsöka ord och se den källtroget transkriberade texten där ordet står. Genom olika urval och kombinationer kan du också söka fram utförda aktiviteter och få uppgifterna sammanställda i tabellform. Till exempel kan du söka fram enbart handelsaktiviteter på landsbygden utförda av ogifta kvinnor under en viss tidsperiod, eller alla män som tillverkade skor och se om de också kallades skomakare eller tillskrevs någon annan yrkesliknande beteckning. Du kan dessutom alltid gå tillbaka till den ursprungliga källtexten och söka fram de enskilda fallen och de metadata som är registrerade för såväl en aktivitet som en individ, samt få källhänvisningar till originalkällan.

I GaW:s registreringsprinciper (särskilt sidan 13–15) kan du läsa mer om vilka olika metadata som registrerats och som kan vara till vägledning vid en analys av de data du söker fram.

Läs GaW:s registreringsprinciper (PDF) Pdf, 519 kB.

Applikationen är under utveckling. Än så länge går det till exempel inte att ladda ned data, men detta och annan funktionalitet kommer att läggas till successivt. Om du har synpunkter på vad som kan förbättras tar vi gärna emot förslag på info.gaw@hist.uu.se

En kvinna som syr

Databasen GaW besvarar inga forskningsfrågor. Men med dess hjälp kan du söka, presentera och sammanställa data, vilket i sin tur kan utgöra grund för att besvara forskningsfrågor.

I arbetet med källmaterial måste en historiker alltid använda källkritik. En databas tillför ett nytt lager mellan den ursprungliga källan och den enskilda forskaren, vilket måste hanteras med ett ytterligare batteri av källkritiska frågor (t.ex. om urval). Samtidigt kan GaW användas som ett verktyg i den källkritiska analysen. Du får tillgång till såväl ursprungskällan som dokumentation av registreringsprocessen samt möjlighet att jämföra olika källor med varandra.

I förhållande till den enskilda källan medför den ett substantiellt mervärde på grund av

  • mängden data
  • systematiseringen av data

Innehållet i databasen GaW speglar de källor som registrerats i databasen. Det beror i sin tur på forskningsprojektet Gender and Works och i viss mån även enskilda forskares intressen. Så är fallet med all historisk forskning. Fördelen med GaW är att den på ett systematiskt sätt kan visa hur de olika källunderlagen bidrar till den bild som framkommer. Dessutom kan du alltid gå tillbaka till den ursprungliga källan.

En soldat bärandes ett ok med hinkar. UUB 2795.

Bläckhorn. Sjöhistoriska museet.

Kontakt

  • Är du intresserad av att använda GaW för att analysera och/eller tillgängliggöra ditt källmaterial? Kontakta oss!
  • info.gaw@hist.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin