Skriva uppsats

Ska du skriva uppsats och är intresserad av äldre tid? Då finns det flera anledningar att använda sig av databasen GaW.

Disputationsakt från 1709. Personer samlade i ett rum. UUB 13303.

Om du funderar på uppsatsämne

  • Osäker på vad du vill skriva om? På vad som går att studera? Med hjälp av det rika och varierade källutbudet i GaW, och de många sökvägarna in i materialet, kan du skapa dig en bild av vad olika källor från 1500-, 1600- och 1700-talet kan innehålla.
  • Svårt att läsa gamla handskrifter? Då har du stor nytta av de renskrivna källtexterna i GaW.
  • Långt till arkivet? GaW ger dig tillgång till en rad olika källor från olika delar av Sverige.
  • Intresserad av språkhistoria? GaW innehåller en unik samling av digitaliserade texter från perioden 1550 till 1800.
  • Vill du gå vidare? De utförliga källhänvisningarna i GaW hjälper dig att hitta originalen.

För dig som student med intresse för äldre historia är databasen GaW en guldgruva. Källmaterialet i GaW har stor spännvidd. Du hittar präster, hantverkare och många fler i de mest skiftande sammanhang. Här finns prostituerade i Stockholm, strävsamma bönder som skriver dagbok om skörden, kvinnor som bygger slott, soldater, kolare, samer...

Om ditt uppsatsämne angränsar till fältet genus, arbete och försörjning under tidigmodern tid, har du en bra utgångspunkt såväl i databasen som i våra resultat och publikationer.

Vill du arbeta med kvalitativ metod kan du söka fram och ladda ner såväl renskriven källtext som digitala foton av många källor. På köpet får du en uppmärkning med data om de individer som nämns i texten, vilka försörjningsaktiviteter som beskrivs och var det hände. Givetvis följer noggranna källhänvisningar med, som enkelt kan fogas in i fotnoter och referensförteckning i din uppsats.

Vill du göra en kvantitativ analys kan du designa egna uttag där du kombinerar olika variabler: beskrivna aktiviteter, kön, yrkesbeteckning, civilstånd, bostadsort med mera. Resultatet presenteras i en tabell som du kan ladda ner och arbeta vidare med, till exempel i Excel. Dessutom innehåller tabellen direktlänkar till källtexter och sammanhang.

Två personer i en segelbåt

Litteraturtips

Omslaget till boken Fantastiska verb

En fördjupning i och källkritisk diskussion om olika källtyper som finns i GaW ges i boken Fantastiska verb. Hur man fångar uppgifter om kön och arbete, Västmanland 1720-1880.

Omslaget till boken Making a Living

Resultat från forskningsprojektet Gender and Works första fas hittar du i boken Making a Living Making a Difference. Gender and Work in Early Modern European Society.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin