Domböcker

Domböcker utgör protokoll från olika domstolar. Domstolar i Sverige under äldre tid behandlade en rad olika typer av ärenden. Domböckerna innehåller därför såväl rättegångshandlingar från brottsmål som redogörelser för och avgörandet av civila tvister samt hanteringen av olika förvaltningsärenden.

Det fanns världsliga och kyrkliga domstolar, olika domstolar för stad och land, specialdomstolar för vissa områden och domstolar på olika nivåer.

Domböckerna är ett rikt och varierat material, som innehåller talrika och detaljerade uppgifter om människors konkreta försörjningsaktiviter. Det är därför lämpligt för studier av äldre tiders arbete. Samtidigt kan domböcker användas för att studera mycket annat, utöver rent rättsliga förehavanden: ägandeförhållanden, vardagsliv, normer med mera.

En dombok på ett fönsterbräde.

I GaW finns följande domboksmaterial

Från Stockholm

Städer, övriga Sverige

Landsbygden, häradsrätter

Övrigt

(Uppdaterad februari 2024)

Århundrade

Antal fall

Antal ord källtext

1500-talet

209

39 853

1600-talet

2 658

447 439

1700-talet

1 798

397 528

1800-talet

673

157 289

Totalt

5 338

1 042 109

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin