Skellefteå (Västerbotten), häradsrättens protokoll, 1771

Bonnstan, den gamla kyrkstaden i Skellefteå, vittnar om tiden före Skellefteå blev stad år 1845. I en så till ytan stor socken behövde bönderna övernattningsbostäder för sina besök i kyrkan och därför fanns där en så kallad kyrkstad med hus som fungerade som övernattningsbostäder. Där hölls också marknader flera gånger per år, och även tingen ägde rum i närheten under 1700-talet. Det är från Skellefteå tingslags dombok från år 1771 vi har registrerat försörjningsaktiviteter. Inte så förvånande finns flest aktiviteter inom sub-datasetet jord- och skogsbruk. Därefter kommer administration, rättsskipning och myndighetsutövning samt fastighetshandel.

Kyrkstugorna i Bonnstan. Fotograf: Jörgen Lundqvist. Wikipedia.

Bland annat får vi veta att hustrun Anna Larsdotter som bor inhyses med sin man i Ragvaldsträsk har bränt och sålt brännvin och att nybyggarna Erik Olofsson och Anders Persson i Svanselet dikat en myr. I ett annat fall var sockenurmakaren Johan Bergström instämd för ”oförswarligen och illa gjorde wägguhr”.

Läs mer

Marie Ulväng, Carl Mikael Carlsson, Caroline Lindroth, & Maria Ågren, "Domböcker" i Jonas Lindström (red.), Fantastiska verb: hur man fångar uppgifter om kön och arbete, Västmanland 1720-1880 (Uppsala 2020).

Beskrivning av källunderlaget

I syfte att bredda det geografiska och kronologiska underlaget i databasen har försörjningsaktiviteter ur 1771 års dombok från Skellefteå tingslag registrerats.

  • Antal fall: 69
  • Antal aktiviteter: 345
  • Antal ord källtext: 17 726
  • Källtroget transkriberat: Ja
  • Bilder av originalkällan i GaW: Ja
  • Registrerat av: Jonas Lindström och Karin Hassan Jansson

Läs dokumentationen kring källunderlaget (pdf) Pdf, 419 kB.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin