Östra härad (Småland), häradsrättens protokoll 1661-1664, 1721

Njudung är ett av de småländer som bildar landskapet Småland. Här ligger bland annat Vetlanda. Under tidigmodern tid var Njudung uppdelat i två härader: Östra och Västra härad.

I protokollen från Östra härad har nedslag gjorts för åren 1661–1664 och 1721. Totalt har mer än 1 267 försörjningsaktiviteter identifierats och registrerats i GaW. Av dessa handlar nästan hälften om arbete kopplat till rätten och den lokala förvaltningen, som att syna ekar eller medverka vid skatteuppbörden.

Här finns också ett stort antal uppgifter om jord- och skogsbruk och om transporter, byggarbete, jakt och fiske med mera. Vi möter en man som vänt riktningen på en ström, ett sjukt sto och två barn som plockar oxelbär. Och vi kan läsa om Sven Andersson i Boda som anklagades för sabbatsbrott för att han kastat några lövkärvar åt sin hungrande boskap på påskdagens kväll.

Teckning föreställande lövträd vid ett vattendrag. UUB 2112.

Beskrivning av källunderlaget

Inom ramen för forskningsprojektet Gender and Work har försörjningsaktiviteter från Östra härad i Njudung registrerats. Syftet har varit att öka mängden information i databasen. Alla försörjningsaktiviteter som förekommer i ärenden vid häradsrätten 1661-64, samt februari och maj 1721, har analyserats och källtext och källtrogna variabler har registrerats bokstavstroget.

  • Antal fall: 246
  • Antal aktiviteter: 1 267
  • Antal ord källtext: 31 474
  • Källtroget transkriberat: JA
  • Bilder av originalkällan i GaW: JA
  • Registrerat av: Elisabeth Gräslund Berg

Läs dokumentationen kring källunderlaget (pdf) Pdf, 58 kB.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin