Östra härad (Småland), häradsrättens protokoll 1602-1605

Njudung är ett av de småländer som bildar landskapet Småland. Här ligger bland annat Vetlanda. Under tidigmodern tid var Njudung uppdelat i två härader: Östra och Västra härad.

I Westinska samlingen vid Uppsala universitetsbibliotek finns en volym som innehåller protokoll från tingen i Östra härad under 1600-talets första decennier. De äldsta av dessa, åren 1602–1605, har getts ut i tryckt form. De tryckta protokollen har digitaliserats och analyserats för GaW.

Bland de försörjningsaktiviteter som identifierats dominerar uppgifter om fastighetshandel och stölder. Någon rånar kläder och tyg, någon stjäl bröd och kött, och någon tar olovligen med sig någon annans hund. Här finns också uppgifter om bland annat boskapsinnehav, tjuvjakt och Lennart Jöransson som fick i uppgift att hindra Västgötaryttarna att komma till Stegeborg och att lugna allmogen.

Karta som visar Östra härads läge i Småland.

Östra härads läge i Småland, Daniel Bjelke. Bildkälla: Wikimedia commons

Beskrivning av källunderlaget

Inom ramen för forskningsprojektet Gender and Work har försörjningsaktiviteter från Östra härad i Njudung registrerats. Syftet har varit att öka mängden information i databasen. Alla försörjningsaktiviteter som förekommer i ärenden vid häradsrätten 1602-05 har analyserats och registrerats från tryckt källutgåva.

  • Antal fall: 106
  • Antal aktiviteter: 401
  • Antal ord källtext: 11 076
  • Källtroget transkriberat: JA
  • Bilder av originalkällan i GaW: NEJ
  • Registrerat av: Christopher Pihl

Läs dokumentationen kring källunderlaget (pdf) Pdf, 59 kB.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin