Västerås (Västmanland), domkapitlets protokoll 1632-1646, urval

Vid domkapitlet, stiftets förvaltande organ, behandlades och i vissa fall dömdes sådana ärenden som på något sätt var kopplade till kyrka och religion. Särskilt under 1600-talet, och inte minst under Johannes Rudbeckius tid som biskop i Västerås, inbegreps i detta en stor mängd mycket olika förseelser. Av de många fall som togs upp vid Västerås domkapitel under Rudbeckius tid har elva analyserats och registrerats i GaW.

Här kan du läsa om änkan Karin som höll danshus och om ungdomarna som lekte bröllop i Skuttunge kyrka. Här möter du tragiska olycksfall i samband med att en dräng vred vidjor, en far hade undlåtit att fylla igen en lergrop och en mor torkade sänghalm med hjälp av en uppvärmd tegelsten. Och här berättas om Karin, en fattig piga på Västerås hospital, som fråntogs den båge som hon satt och sömmade på om kvällar och helger, eftersom sysslomannens hustru ansåg att hon skulle arbeta åt henne och ingen annan, men som, när hon klagade inför domkapitlet, till slut fick rätt.

Målning föreställande Västerås från nordväst. I förgrunden syns bönder som plöjer och sår på en åker. UUB 4569.

Västerås från nordväst. UUB 4569.

Läs mer

Jan Mispelaere, Guldmynt eller äpple. Straffrättsligt ansvar för barn och ungdomar i Sverige och Nederländerna 1590-1800 (Diss., Uppsala universitet 2009)

Beskrivning av källunderlaget

Inom ramen för forskningsprojektet Gender and Work har försörjningsaktiviteter från Västerås domkapitels handlingar registrerats. Materialet är ett urval av ärenden från åren 1632-35, 1638, 1640 och 1645-46 som involverar barn och ungdomar. Det har använts för Jan Mispelaeres avhandling "Guldmynt eller äpple: straffrättsligt ansvar för barn och ungdomar i Sverige och Nederländerna 1590-1800" (Uppsala 2009). Materialet är analyserat och registrerat från tryckt källutgåva.

  • Antal fall: 11
  • Antal aktiviteter: 32
  • Antal ord källtext: 1 610
  • Källtroget transkriberat: JA
  • Bilder av originalkällan i GaW: NEJ
  • Registrerat av: Jan Mispelaere

Läs dokumentationen kring källunderlaget (pdf) Pdf, 64 kB.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin