Snevringe (Västmanland), häradsrättens protokoll 1720-1880

Snevringe härad i Västmanland sträcker sig från Mälarens åkerbygd i söder till Bergslagens skogar i norr. Här låg slott och herrgårdar som Tidö och Strömsholm och här fanns bruk som Surahammar och Ramnäs. Här fanns också många bondgårdar, torp och backstugor.

Karta över Snevringes placering i Västmanlands län.

Snevringe härads placering i Västmanlands län, Daniel Bjelke. Bildkälla: Wikimedia commons

Två nedslag har gjorts i domböckerna från Snevringe härad, ett i slutet av 1600-talet inom ramen för projektets första fas, och så detta nedslag år 1720-1880 inom ramen för projektets andra fas. 4791 aktiviteter har registrerats från åren 1720 till 1880. Vi hittar flest aktiviteter inom sub-dataseten jord- och skogsbruk; administration, rättsskipning och myndighetsutövning; handel och transport.

Exempelvis möter vi soldathustrun Karin Ersdotter som mjölkar kor år 1752, torparsönerna Carl Gustaf, 10 år, och Petter Wilhelm, 7 år, som lånar en kälke att köra hem ris på vid påsk år 1831, och tre gårdfarihandlare (samtliga män) som säljer kramvaror på den militära exercisplatsen Utnäs löt år 1871.

En kvinna mjölkar en ko och en man står och tittar på. UUB 8965.

Läs mer

Marie Ulväng, Carl Mikael Carlsson, Caroline Lindroth, & Maria Ågren, "Domböcker" i Jonas Lindström (red.), Fantastiska verb: hur man fångar uppgifter om kön och arbete, Västmanland 1720-1880 (Uppsala 2020).

Beskrivning av källunderlaget

För forskningsprojektet Gender and Works andra fas (GaW2) har försörjningsaktiviteter från Snevringe härads domböcker 1720–1880 registrerats. Syftet har varit att skapa underlag för att studera försörjningsmönster, könsarbetsdelning och förändring i området under 1700- och 1800-talen.

  • Antal fall: 1024
  • Antal aktiviteter: 4791
  • Antal ord källtext: 264 683
  • Källtroget transkriberat: Ja
  • Bilder av originalkällan i GaW: Nej
  • Registrerat av: Benny Jacobsson, Carl Mikael Wærn-Carlsson, Karin Hassan Jansson, Linnea Henningsson, Maria Ågren, Sarah Vorminder, Örjan Kardell

Läs dokumentationen kring källunderlaget (pdf) Pdf, 179 kB.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin