Ekenäs (Nyland), rådhusrättens protokoll 1678-1681

Vid en havsvik mitt emellan Åbo och Helsingfors ligger staden Ekenäs (fi. Tammisaari), grundad av Gustav Vasa och nu en del av Raseborg. Domböckerna från 1600-talets andra hälft berättar om handel och sjöfart, om stadsbornas kontakter med det nyländska omlandet och med Stockholm, och – inte minst – om rådhusrättens tidskrävande administrativa arbete.

Två män i en segelbåt. UUB 1784.

Teckning av Johan Adam Cronstedt (1811-1863).

Vi får läsa om Gustaf Hattmakare som utsågs till ölprovare, om Olof Classon som pantsatte ett lånat silverstop och om Brita Persdotter som hyrde ut rum till några båtsmän från Stockholm, fick betalt i tobak och sedan sålde vidare denna tobak.

Flera av Ekenäs stads domböcker från 1600-talet finns tryckta. Åren 1678–1695 har getts ut av Harry Lönnroth. Ur denna har försörjningsaktiviteter från åren 1678–1681 extraherats och registrerats i GaW.

Läs mer

Harry Lönnroth, Ekenäs stads dombok 1675–1690. Del 1 & 2. (Finska vetenskaps-societeten, 2007).

Beskrivning av källunderlaget

För forskningsprojektet Gender and Work har försörjningsaktiviteter från Ekenäs stad i Finland registrerats. Syftet har varit att öka mängden information i databasen. Alla försörjningsaktiviteter som förekommer i ärenden vid Ekenäs rådhusrätt 1678 till februari 1681 har analyserats och registrerats från tryckt källutgåva.

  • Antal fall: 85
  • Antal aktiviteter: 359
  • Antal ord källtext: 9 362
  • Källtroget transkriberat: JA
  • Bilder av originalkällan i GaW: NEJ
  • Registrerat av: Elisabeth Gräslund Berg

Läs dokumentationen kring källunderlaget (pdf) Pdf, 59 kB.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin