Södra Österbotten, häradsrättens protokoll år 1700 och 1780

Domböcker från tingslagen i Södra Österbotten har använts som källunderlag för att få information om kvinnors och mäns arbete i den finska rikshalvan. Ett nedslag har gjorts år 1700 och ett år 1780. De vanligaste sub-dataseten är administration, rättsskipning och myndighetsutövning; jord- och skogsbruk samt ospecificerat arbete/tjänande.

Bland annat får vi veta att att Mattz Olufsson Gunnar begett sig ut i skogen för att jaga i oktober 1699, att Simon Mattson och Hindrich Mårtensson byggt en tjärdal (i vilken man brände tjära) cirka år 1700, och att bondedottern Brita Johansdotter lyft hampa i november 1780.

Österbottens vapen. Under vapnet syns ett landskap med personer som fiskar och jagar.

Österbottens vapen ur Suecia antiqua et hodernia.

Läs mer

Marie Ulväng, Carl Mikael Carlsson, Caroline Lindroth, & Maria Ågren, "Domböcker" i Jonas Lindström (red.), Fantastiska verb: hur man fångar uppgifter om kön och arbete, Västmanland 1720-1880 (Uppsala 2020).

Beskrivning av källunderlaget

Med syfte att öka den geografiska bredden har försörjningsaktiviteter från (Finland) Södra Österbottens domböcker registrerats.

  • Antal fall: 160
  • Antal aktiviteter: 459
  • Antal ord källtext: 15 214
  • Källtroget transkriberat: Ja
  • Bilder av originalkällan i GaW: Nej
  • Registrerat av: Robin Engblom

Läs dokumentationen kring källunderlaget (pdf) Pdf, 162 kB.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin