Kålland (Västergötland), häradsrättens protokoll 1604-1613

Kållands härad bestod till största delen av halvön Kålland och Kållandsö i södra Vättern. På Kållandsö ligger Läckö slott.

Tre nedslag har gjorts i domböckerna från Kålland. Det första är från början av 1600-talet. Från denna tid innehåller protokollen främst uppgifter om jordhandel, men också en hel del om jord- och skogsbruk, handel och låneverksamhet, stölder och arbetet vid rätten. Här möter vi pigan som vägrade äta och blev slagen av sin matmor, bardskäraren som tog ut ett ben ur ett huvud och Torsten Svensson som under brinnande krig tog tre oxar från den danska armén.

Karta över Kållands härad

Kållands härad, Daniel Bjelke, Bildkälla: Wikimedia commons

Beskrivning av källunderlaget

För forskningsprojektet Gender and Work har försörjningsaktiviteter från Kållands härad 1604-13 registrerats. Syftet har varit att öka mängden information i databasen. Alla försörjningsaktiviteter som förekommer i ärenden vid Kållands häradsrätt dessa år har analyserats och källtext och källtrogna variabler har registrerats bokstavstroget.

  • Antal fall: 160
  • Antal aktiviteter: 544
  • Antal ord källtext: 10 35
  • Källtroget transkriberat: JA
  • Bilder av originalkällan i GaW: JA
  • Registrerat av: Benny Jacobsson

Läs dokumentationen kring källunderlaget (pdf) Pdf, 71 kB.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin