Kålland (Västergötland), häradsrättens protokoll 1647

Kållands härad bestod till största delen av halvön Kålland och Kållandsö i södra Vättern. På Kållandsö ligger Läckö slott.

Tre nedslag har gjorts i domböckerna från Kålland. Det andra består av fem fall från 1600-talets mitt. Här möter vi landbon på skattejord Jon Björsson, Jon Larsson som anklagades för att ha vittjat sina grannars fiskeredskap och bönderna i Väla som högg ekar till sin klockstapel.

Sida ur Kållands härads dombok 1647. Foto: Benny Jacobsson

Beskrivning av källunderlaget

För forskningsprojektet Gender and Work har försörjningsaktiviteter från Kållands härad registrerats. Syftet har varit att öka mängden information i databasen. Alla försörjningsaktiviteter som förekommer i de första ärendena vid Kållands häradsrätt i februari 1647 har analyserats och källtext och källtrogna variabler har registrerats bokstavstroget.

  • Antal fall: 5
  • Antal aktiviteter: 14
  • Antal ord källtext: 286
  • Källtroget transkriberat: JA
  • Bilder av originalkällan i GaW: JA
  • Registrerat av: Benny Jacobsson

Läs dokumentationen kring källunderlaget (pdf) Pdf, 65 kB.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin