Kålland (Västergötland), häradsrättens protokoll 1697, 1700

Kållands härad bestod till största delen av halvön Kålland och Kållandsö i södra Vättern. På Kållandsö ligger Läckö slott.

Tre nedslag har gjorts i domböckerna från Kålland. Det tredje är från 1697 och 1700. Här möter vi, bland många andra, Berndt Papegoja som arrenderade Läckö kungsgård, hans änka Anna Roos som anklagade en torpare för tjuvfiske och trädgårdsmästaren vid Läckö, Abraham Waldou, som hamnade i handgemäng om en änkas gunst.

Läckö slott. UUB 1458

Läckö slott. Teckning av Carl Stefan Bennet (1800-1878)

Beskrivning av källunderlaget

För forskningsprojektet Gender and Work har försörjningsaktiviteter från Kållands härad registrerats. Syftet har varit att öka mängden information i databasen. Alla försörjningsaktiviteter som förekommer i ärenden vid Kållands häradsrätt februari 1700, liksom alla försörjningsaktiviteter i de första ärendena från februari 1697 och juni 1700, har analyserats och källtext och källtrogna variabler har registrerats bokstavstroget.

  • Antal fall: 214
  • Antal aktiviteter: 1 013
  • Antal ord källtext: 22 035
  • Källtroget transkriberat: JA
  • Bilder av originalkällan i GaW: JA
  • Registrerat av: Benny Jacobsson

Läs dokumentationen kring källunderlaget (pdf) Pdf, 66 kB.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin