Norrköping (Östergötland), rådhus- & kämnärsrättens protokoll 1650

En dag år 1650 satt två män och spelade kort ute på gården till ett hus i västra delen av Norrköping. En kvinna, som bodde i huset, tvättade och en annan kvinna satt ute på gården och sydde. Visst handgemäng uppstod mellan de två männen och den ene, en soldat, sprang för att hämta sitt svärd. Svärdet kastade han efter den andre mannen just när den denne smet ut genom porten, och just när en liten pojke, Jöns Arvidsson, son till en hjulmakare, fattig och där för att tigga, kom in i densamma. Svärdet träffade pojken. Han avled strax därpå.

Fallet togs upp vid Norrköpings rådhusrätt den 13 augusti 1650. Liksom de många andra ärenden som togs upp vid stadens domstol och förvaltande organ, ger det oss en glimt av vardagslivet för de cirka 3000 invånarna som då bodde i staden. Vi läser om arbete, förströelser och en och annan tragisk olycka.

Totalt 666 försörjningsaktiveter har registrerats från 1650 års protokoll. De berättar främst om handel och låneverksamhet, samt en hel del om stadens förvaltning och administration, men här finns också, bland mycket annat, uppgifter om ölbryggeri och det jordbruk som stadens invånare bedrev.

En person säljer varor vid ett bord och en kund står och pekar på en vara. UUB 7182.

Köpmålabalken, illustration ur Magnus Erikssons landslag

Beskrivning av källunderlaget

Inom ramen för forskningsprojektet Gender and Work har delprojektet "Women's and men’s work in urban guilds in Norrköping and Linköping, 1650 to 1800" (forskare Dag Lindström) registrerat försörjningsaktiviteter från Norrköping. Syftet har varit att analysera arbetsuppgifter som utfördes inom skråorganiserade hushåll. Alla försörjningsaktiviteter som förekommer i ärenden vid rådhusrätten och kämnärsrätten i Norrköping år 1650 har analyserats och källtext och källtrogna variabler har registrerats bokstavstroget.

  • Antal fall: 143
  • Antal aktiviteter: 666
  • Antal ord källtext: 27 609
  • Källtroget transkriberat: JA
  • Bilder av originalkällan i GaW: NEJ
  • Registrerat av: Cristina Prytz

Läs dokumentationen kring källunderlaget (pdf) Pdf, 58 kB.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin