Transporter i Sverige 1570–1750

I sitt forskningsprojekt Transporter i Sverige 1570–1750 har Jan Mispelaere använt Offerdals och Undersåkers tingslags domböcker och registrerat fall i databasen GaW. De valda fallen innehåller uppgifter om transporter, men även andra försörjningsaktiviteter i dessa fall har registrerats. De vanligaste sub-dataseten är Administration, rättsskipning och myndighetsutövning; Transport samt Arbetsledning.

Transkriptionerna som användes för detta är utgivna av Landsarkivet i Östersund och Jämtlands läns fornskriftsällskap. Volymerna som genomsökts är från åren 1666 till 1687.

Bland annat får vi veta att hustrun Brijta Gudhfastdotter tillhandahöll skjutshäst åt en konstapel och visade vägen i december 1679, att hustrun Agnis Olufzdotter fraktade korn med båt i augusti 1678 och att Ryttaren Jon Månsson fraktade penningplåtar i en släde år 1680.

Lastvagn, teckning från handskriften Notizie de Svezia år 1674. Teckningen är beskuren. UUB 3442.

Läs mer

Marie Ulväng, Carl Mikael Carlsson, Caroline Lindroth, & Maria Ågren, "Domböcker" i Jonas Lindström (red.), Fantastiska verb: hur man fångar uppgifter om kön och arbete, Västmanland 1720-1880 (Uppsala 2020).

Beskrivning av källunderlaget

Projektet Transporter i Sverige 1570–1750 (forskare Jan Mispelaere) har registrerats med syfte att samla underlag till en studie av transportväsendet i Sverige under tidigmodern tid.

  • Antal fall: 20
  • Antal aktiviteter: 462
  • Antal ord källtext: 7 307
  • Transkriberingsprincip: Källtext och källtrogna variabler är transkriberade enligt de transkriberingsprinciper som redovisas i respektive källutgåva (se projektdokumentationen nedan). Läs mer om källtrogenhet i GaW.
  • Bilder av originalkällan i GaW: Nej
  • Registrerat av: Jan Mispelaere

Läs dokumentationen kring källunderlaget (pdf) Pdf, 499 kB.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin