Örebro (Närke), rådhusrättens protokoll 1756, 1759

Två nedslag har gjorts i rådhusrättens protokoll från Örebro: ett kring 1690 och ett vid 1700-talets mitt. De andra har genererat 189 försörjningsaktiviteter, varav de flesta inom områden rättsskipning och myndighetsutövning, samt hantverk och handel.

Här berättas också om ”vanartiga människor” som fiskar kräftor, om gesällen Blom från Stockholm som kom till Örebro för att värva kvinnor och barn till sin mästares fabrik, och om Anna Greta Hammarström som på stadens bekostnad utbildades till barnmorska i Stockholm och som beskrevs som ”bland de bästa som undervisas vid detta tillfälle”.

Örebro från Slottsparken. Teckning av Samuel Andersson (1773-1857). UUB 532.

Beskrivning av källunderlaget

Inom ramen för forskningsprojektet Gender and Work har delprojektet "Embodying the state in a local context: lower civil servants and their households, 1650 to 1800” (forskare Maria Ågren) registrerat försörjningsaktiviteter från Örebro. Syftet har varit att besvara frågor om kvinnors och mäns konkreta arbete i lägre tjänstemannahushåll. Alla försörjningsaktiviteter i rådhusrättens protokoll 1756 och 1759 har sammanfattande excerperats, samt analyserats och registrerats. Observera att inte alla källtrogna variabler är bokstavstroget registrerade.

  • Antal fall: 72
  • Antal aktiviteter: 189
  • Antal ord källtext: 4 109
  • Källtroget transkriberat: DELVIS
  • Bilder av originalkällan i GaW: NEJ
  • Registrerat av: Maria Ågren

Läs dokumentationen kring källunderlaget (pdf) Pdf, 61 kB.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin