Örebro (Närke), rådhusrättens protokoll 1690, 1691

Två nedslag har gjorts i rådhusrättens protokoll från Örebro: ett kring 1690 och ett vid 1700-talets mitt. De första har genererat 379 försörjningsaktiviteter, varav de flesta berör kredit- och handelsverksamhet, samt rättsskipning och myndighetsutövning. Bland mycket annat finns här också uppgifter om uthyrning av bostäder och stadsbornas jordbruk.

Vi får höra stadens brandmästare klaga över en del borgare som försummade sin skyldighet att gå brandvakt och ” utsända en liten gosse eller ung piga, som vakten skall förrätta, det de intet kunna”; vi läser om rådmannen Abraham Udd som ligger i sin bod och bevakar sin spannmål mot tjuvar; och vi stöter på en bondhustru som kommer in hos fältskären Falck bärandes på en gris gömd i ett kläde.

Örebro såsom det framställs i Suecia Antiqua et Hodierna.

Beskrivning av källunderlaget

Inom ramen för forskningsprojektet Gender and Work har delprojektet "Embodying the state in a local context: lower civil servants and their households, 1650 to 1800” (forskare Maria Ågren) registrerat försörjningsaktiviteter från Örebro. Syftet har varit att besvara frågor om kvinnors och mäns konkreta arbete i lägre tjänstemannahushåll. Alla försörjningsaktiviteter i rådhusrättens protokoll 1690 och 1691 har sammanfattande excerperats, samt analyserats och registrerats. Observera att inte alla källtrogna variabler är bokstavstroget registrerade.

  • Antal fall: 109
  • Antal aktiviteter: 379
  • Antal ord källtext: 11 995
  • Källtroget transkriberat: DELVIS
  • Bilder av originalkällan i GaW: NEJ
  • Registrerat av: Maria Ågren

Läs dokumentationen kring källunderlaget (pdf) Pdf, 440 kB.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin