Stockholms stads tänkeböcker 1595-1616, urval

Från perioden 1595–1616 har 23 fall ur Stockholms tänkeböcker som involverar barn och ungdomar registrerats och analyserats i GaW. En liten flicka som blir sänd på ett ärende och går genom isen vid Munkbron; ett barnlöst par åtar sig en flicka från Östhammar ”att uti tukt och ära uppföda, som det vore deras eget barn”, men agar det till döds – och sedan försöker blidka domarna med förtrollat salt; en gosse och en båtsman stjäl fisk, vete och några hönor från en prästgård och tar det till sin hyresvärdinna vid Skolstugegränd som lagar till det åt dem.

Men det handlar också om prostitution och krogverksamhet, om Valentin Skräddare som nekas bygga en verkstad ute på malmen och om den ”skamlösa” Tusendjävlar-Brita.

Teckning föreställande flicka på ett torvlass och skisser på en till flicka och ett torvlass från långt håll. UUB 880.

En liten flicka på ett torvlass. Teckning av Carl Stefan Bennet (1800-1878).

Beskrivning av källunderlaget

nom ramen för forskningsprojektet Gender and Work har försörjningsaktiviteter från Stockholms stads tänkeböcker registrerats. Materialet är ett urval av rättsfall från åren 1595-1616 som involverar barn och ungdomar. Det har använts för Jan Mispelaeres avhandling "Guldmynt eller äpple: straffrättsligt ansvar för barn och ungdomar i Sverige och Nederländerna 1590-1800" (Uppsala 2009). Materialet är analyserat och registrerat från tryckt källutgåva.

  • Antal fall: 23
  • Antal aktiviteter: 217
  • Antal ord källtext: 9 194
  • Källtroget transkriberat: JA
  • Bilder av originalkällan i GaW: NEJ
  • Registrerat av: Jan Mispelaere

Läs dokumentationen kring källunderlaget (pdf) Pdf, 439 kB.

Läs mer

Jan Mispelaere, Guldmynt eller äpple. Straffrättsligt ansvar för barn och ungdomar i Sverige och Nederländerna 1590-1800 (Diss., Uppsala universitet 2009)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin