Stockholms stads tänkeböcker 1555, 1565, 1575

Tänkeböckerna från Stockholm hör till de äldsta bevarade domböckerna i Sverige. Protokollen avspeglar rådhusrättens mångskiftande verksamhet. Här avhandlas brott och straff, arvskiften och fastighetsköp, tvister mellan grannar och mellan makar.

För GaW:s räkning har tre år – 1555, 1565 och 1575 – gåtts igenom, vilket resulterat i 1 100 försörjningsaktiviteter. Den största andelen av dessa beskriver den juridiska och administrativa verksamheten vid rätten. Många uppgifter rör fastighetshandel och låneverksamhet.

Men här berättas också om branden som startade vid Mårten Myntskrivares stekarhus en eftermiddag i augusti och som ödelade ett stort område nedanför Västerlånggatan, om Arild Olsson som smugglade krigsförnödenheter och om skeppsskivaren Mats Larsson som förfalskat sitt pass och dömdes till döden.

Stockholm. Plansch från cirka 1580. UUB 12185.

Beskrivning av källunderlaget

För forskningsprojektet Gender and Work har försörjningsaktiviteter registrerats från Stockholms stads tänkeböcker. Syftet har varit att öka mängden information i databasen. Alla försörjningsaktiviteter som förekommer i tänkeböckerna 1555, 1565 och 1575 har analyserats och registrerats från tryckt källutgåva.

  • Antal fall: 203
  • Antal aktiviteter: 1 101
  • Antal ord källtext: 37 862
  • Källtroget transkriberat: JA
  • Bilder av originalkällan i GaW: NEJ
  • Registrerat av: Hanna Östholm

Läs dokumentationen kring källunderlaget (pdf) Pdf, 94 kB.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin