Stockholm, ämbets- och byggningskollegiums protokoll 1674, 1679, 1690, 1746

Stockholms Ämbets- och byggningskollegium var ett av stadens fyra kollegium. De leddes av varsin borgmästare och ansvarade för olika områden. Under Ämbets- och byggnadskollegium lydde byggnadsväsendet och manufakturerna.

I protokollen från kollegiet syns en hel del verksamhet relaterad till skrån, som fördelningen av gesäller mellan olika mästare och mästaränkor och klagomål över ”hembagerskor”, kvinnor som stod utanför bagarskrået, men som bakade bröd till salu. Här har också en rad fastighetsköp registrerats och här finns spår av den lokala myndighetsutövningen, som när stadstjänaren beslagtog en hatt till en olovlig brännvinspanna.

Byggarbeten på Helgeandsholmen i Stockholm. 1700-tal. UUB 3380.

Beskrivning av källunderlaget

Inom ramen för forskningsprojektet Gender and Work har delprojektet "Att sörja för sig: Kvinnors arbetsvillkor i Stockholm ca 1650-1750" (forskare Sofia Ling) registrerat försörjningsaktiviteter från Stockholm. Syftet har varit att belysa vad kvinnor i huvudstaden kunde arbeta med under denna period och hur de uppfattade sina möjligheter till arbete och försörjning. Försörjningsaktiviteter, som förekommer i ärenden som inbegriper kvinnor, i ämbets-och byggningskollegiums protokoll åren 1674, 1679, 1690 och 1746 har analyserats och källtext och källtrogna variabler har registrerats bokstavstroget.

  • Antal fall: 106
  • Antal aktiviteter: 360
  • Antal ord källtext: 6 652
  • Källtroget transkriberat: JA
  • Bilder av originalkällan i GaW: JA
  • Registrerat av: Sofia Ling

Läs dokumentationen kring källunderlaget (pdf) Pdf, 59 kB.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin