Stockholm, Svea livgarde, regementsrättens protokoll 1685, 1705

När Brita Jonsdotter en septemberdag 1685 gick till sitt folk med lite fat medan de höll på att tvätta, blev hon överfallen ”med hugg och slag” vid Katarina kyrkogata av korpralen Nils Trast, ”så att hon vid ögat är blå bliven”. Eftersom Trast tillhörde Svea livgarde vände sig hustru Brita till livgardets regementsrätt med sitt klagomål.

Rättsinstanserna i det tidigmoderna Sverige var många. Vissa var världsliga, andra kyrkliga; vissa var för landsbygden, andra för städer; vissa gällde särskilda områden eller grupper i samhället. Regementsrätten, som hade domsrätt över regementets egna, var en sådan specialdomstol.

I GaW finns tre fall från Svea livgardes regementsrätt. Utöver ovan nämnda misshandelsfall rör det sig om två stöldmål, där en soldat och en soldathustru ställs inför rätta.

En del av Katarina församling med kyrkan. Teckning av Carl Stefan Bennet (1800-1878). UUB 1389.

Beskrivning av källunderlaget

Inom ramen för forskningsprojektet Gender and Work har delprojektet ”Being supported by one’s wife: gender and the military organization in the late seventeenth century” (forskare Marie Lennersand) registrerat försörjningsaktiviteter från Stockholm. Syftet har varit att undersöka hur värvade soldater och deras hustrur försörjde sig 1680-1715. Enstaka försörjningsaktiviteter som förekommer i protokollen från regementsrätten vid Svea livgarde 1685 och 1705 har analyserats och källtext och källtrogna variabler har registrerats bokstavstroget.

  • Antal fall: 3
  • Antal aktiviteter: 15
  • Antal ord källtext: 218
  • Källtroget transkriberat: JA
  • Bilder av originalkällan i GaW: NEJ
  • Registrerat av: Marie Lennersand

Läs dokumentationen kring källunderlaget (pdf) Pdf, 419 kB.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin