Uppland, häradsrättsprotokoll 1638

År 1638 reste lagläsaren Per Larsson runt på den uppländska landsbygden och höll ting. 300 år senare gavs protokollen ut i tryck. Delar av detta material har nu digitaliserats och analyserats i GaW.

Här finns uppgifter om nyodling, höbärgning och boskapsskötsel, om skjutsfärder, frakter av järn och handel med båtar. Här läser vi om den gravida Karin, som födde barn efter hon lyft säd, och om Olof Stille som i vredesmod fritog en fånge ur Penningby slott.

Landskapsbild över Svensboda by i Roslagen. UUB 5683.

Beskrivning av källunderlaget

För pilotstudien ”Automatic verb extraction from historical Swedish texts”, som genomfördes 2009 i samarbete mellan datorlingvister och historiker vid Uppsala universitet, skapades en digital 1600-talskorpus bestående av ca 10 000 ord från de längsta ärendena i en tryckt källupplaga av häradsrättsprotokoll från Roslagen i Uppland 1638. I syfte att öka mängden information i databasen har försörjningsaktiviteter i denna korpus analyserats och registrerats.

  • Antal fall: 30
  • Antal aktiviteter: 85
  • Antal ord källtext: 7 119
  • Källtroget transkriberat: JA
  • Bilder av originalkällan i GaW: NEJ
  • Registrerat av: Jonas Lindström

Läs dokumentationen kring källunderlaget (pdf) Pdf, 67 kB.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin