Stockholm, kämnärsrättens protokoll 1650, 1690, 1748, 1751

Enligt Magnus Erikssons stadslag skulle det vid sidan om rådhusrätten finnas en lägre domstol i städerna som skulle verka ute på torget och avgöra mindre mål. Med tiden inrymdes denna underrätt i rådhuset och kom att kallas kämnärsrätt. Kämnärsrätter fanns bara i större städer.

I och med 1734 års lag blev kämnärsrätten första instans i städerna i flertalet mål. I Stockholm, till skillnad från övriga landet, skulle kämnärsrätten dessutom inte bara rannsaka, utan även döma, i grövre mål. Kämnärsrätten avskaffades vid 1800-talets mitt.

Stockholms gamla rådstuga, teckning av Erik Palmstedt. Bildkälla: Wikimedia Commons

Nedslagen i protokollen från Stockholms stads kämnärsrätt berättar inte minst om den livliga handelsverksamhet som pågick i staden. Vi får läsa om båtsmansänkan Margareta som sålde frukt, adelsmannen Jöran Boije som köpslog om en furuskuta med Robert Smith och konterfejaren Hoffman som fick åtta riksdaler för sitt porträtt av perukmakaren Georg Burchards hustru sedan han gjort de ändringar hon bett om.

Protokollen berättar också om kreditverksamhet, transporter och tillgrepp, om aktiviteter kopplade till mat och logi och till rättsväsende och myndighetsutövning. Tvisterna var många, Vi möter Petter Rynning som inte var nöjd med sin undervisning i bokhållarkonsten, barberaren Hans Henning som ville ha mer betalt för att ha vårdat ett hundbett och många, många fler.

Beskrivning av källunderlaget

Inom ramen för forskningsprojektet Gender and Work har delprojektet "Att sörja för sig: Kvinnors arbetsvillkor i Stockholm ca 1650-1750" (forskare Sofia Ling) registrerat försörjningsaktiviteter från Stockholm. Syftet har varit att belysa vad kvinnor i huvudstaden kunde arbeta med under denna period och hur de uppfattade sina möjligheter till arbete och försörjning. Alla försörjningsaktiviteter som förekommer i kämnärsrättens protokoll valda månader åren 1650, 1690, 1748 och 1751 har analyserats och källtext och källtrogna variabler har registrerats bokstavstroget.

  • Antal fall: 209
  • Antal aktiviteter: 873
  • Antal ord källtext: 28 326
  • Källtroget transkriberat: JA
  • Bilder av originalkällan i GaW: JA
  • Registrerat av: Sofia Ling, Hanna Östholm

Läs dokumentationen kring källunderlaget (pdf) Pdf, 59 kB.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin