Västerås (Västmanland), kämnärsrättens protokoll 1697-1847

Kämnärsrätten kallades insatsen under rådhusrätten i Västerås och andra större svenska städer. Här behandlades många olika slags fall. Största delen rörde skulder, stölder och slagsmål. I Västerås kämnärsrätts protokoll finns många försörjningsaktiviteter omnämnda, bland annat kan vi läsa att vagnmakarhustrun Brita Lindgren bakat, bergsfogden Johan Luuth mätt upp salt, kakelugnsmakaren Hellsten sålt saltgurkor, änkan Catharina Nyman hyrt ut rum och bonden Jan Persson köpt skinn på Västerås vintermarknad.

Pigmarknaden i Västerås med människor, djur, vagnar och stånd.

Teckningen "Pigmarknaden i Västerås 1867", ur Nils Månssons Mandelgrens samling, Folklivsarkivet i Lund.

Läs mer

Marie Ulväng, Carl Mikael Carlsson, Caroline Lindroth, & Maria Ågren, "Domböcker" i Jonas Lindström (red.), Fantastiska verb: hur man fångar uppgifter om kön och arbete, Västmanland 1720-1880 (Uppsala 2020).

Beskrivning av källunderlaget

Inom ramen för forskningsprojektet Gender and Work (GaW2) har försörjningsaktiviteter ur Kämnärsrättens protokoll i Västerås från perioden 1720-1826 registrerats. Syftet har varit att skapa underlag för att studera försörjningsmönster, könsarbetsdelning och förändring i Västerås med omnejd under 1700- och 1800-talen.

  • Antal fall: 407
  • Antal aktiviteter: 2 773
  • Antal ord källtext: 104 126
  • Källtroget transkriberat: Ja
  • Bilder av originalkällan i GaW: Nej (men bildlänkar)
  • Registrerat av: Marie Ulväng, Caroline Lindroth, Linnea Henningsson och Sarah Vorminder

Läs dokumentationen kring källunderlaget (pdf) Pdf, 421 kB.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin