Västerås (Västmanland), accisrättens protokoll och handlingar 1757-1811

Accisrätten var en specialdomstol för mål rörande avgifter för varor. Målen i Västerås accisrätt rörde främst varor som skulle förtullas i den så kallade lilla tullen. I accisrättens protokoll får vi bland annat reda på att hustru Elisabeth Ersdotter sålde en oxe år 1759, att besökaren Eric Normans hustru lånade en brännvinspanna år 1760 och att en 13 år gammal tjänstegosse blev skickad av sin husbonde till Västerås med sex kannor sädesbrännvin år 1810.

Detalj ur ritning över Västerås från år 1714, där Oxbackstullen är inskriven i väster. Lantmäteristyrelsens arkiv, akt T72-1:18.

Läs mer

Beskrivning av källunderlaget

Inom GaW1 (2010-2014) registrerades försörjningsaktiviteter från Örebro accisrätt. Då detta visade sig generera intressant kunskap om lägre statligt anställda, deras hushåll samt relationen mellan anställda och statsmakt, beslöts att det inom GaW2 (2017-2021) skulle registreras motsvarande material, d v s från accisrätten i Västerås.

Materialet från Västerås uppvisar stora likheter med det från Örebro. Det är påfallande att konflikter mellan tullanställda och allmänhet även här ofta syns i materialet.

  • Antal fall: 53
  • Antal aktiviteter: 270
  • Antal ord källtext: 12 729
  • Källtroget transkriberat: Ja
  • Bilder av originalkällan i GaW: Ja
  • Registrerat av: Maria Ågren. Uppgifter om civilstånd har ofta fått sökas i husförhörslängderna. Här har även Linnea Henningsson, Benny Jacobsson och Carl Mikael Carlsson bidragit med uppgifter.

Läs dokumentationen kring källunderlaget (pdf) Pdf, 519 kB.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin