Vendel (Uppland), häradsrättens protokoll 1607-1645

Vendel ligger i norra Uppland och är känt för sina många fornlämningar. I början av 1600-talet gick en skräddare, Per Stefansson, runt omkring i bygden och sydde då han plötsligt avled, eventuellt på grund av ett slag i huvudet. Ärendet togs upp och rannsakades vid häradsrätten.

I GaW har fallet tagits med på grund av de uppgifter om skräddariarbetet och dess villkor som det innehåller. Här finns också uppgifter om bland annat jord- och skogsbruk, syner och uppbörder, hästhandel och jordköp. Och här möter vi Bengt Matsson, kunglig sekreterare och ”Ryssetolk”, som fick tolka när en rysktalande tjänare hos Johan Skytte ställdes inför rätta.

Teckning föreställande ett arbetsåkdon med kusk till häst. UUB 607.

Teckning av Axel Gustaf von Arbin (1784-1856)

Beskrivning av källunderlaget

För forskningsprojektet Gender and Work har försörjningsaktiviteter från Uppland registrerats. Syftet har varit att öka mängden information i databasen. Försörjningsaktiviteter som förekommer i rättsprotokoll från Vendels socken 1607-45 har analyserats, samt registrerats från tryckt källutgåva.

  • Antal fall: 119
  • Antal aktiviteter: 308
  • Antal ord källtext: 9 016
  • Källtroget transkriberat: JA
  • Bilder av originalkällan i GaW: NEJ
  • Registrerat av: Christopher Pihl

Läs dokumentationen kring källunderlaget (pdf) Pdf, 422 kB.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin