Tuhundra (Västmanland), häradsrättens protokoll 1720-1880

Tuhundra härad bestod av socknarna närmast väster om Västerås. Här fanns gott om bondgårdar och torp i slättlandskapet. Många öar ingick också i häradet, varav Ridön är den största.

Karta över Tuhundra härads placering i Västmanland

Tuhundra härads placering i Västmanland, Daniel Bjelke. Bildkälla: Wikimedia commons

Flera nedslag har gjorts i Tuhundra häradsrätts domböcker från perioden 1720 till 1880. De vanligaste sub-dataseten är jord- och skogsbruk; administration, rättsskipning och myndighetsutövning, samt transport.

Bland annat får vi veta att soldathustrun Anna Greta Lindman skickade sin son att hämta bränsle år 1826, att pigan Amanda Andersdotter langade upp grus ur en grusgrop år 1861 och att bonden Anders Matson i Folksta packade sin släde med råg för leverans av kronotionde till Bergslagen i januari 1721.

Häst som äter hö ur en släde.

Teckning av Carl Stefan Bennet (1800-1878). UUB 890.

Läs mer

Marie Ulväng, Carl Mikael Carlsson, Caroline Lindroth, & Maria Ågren, "Domböcker" i Jonas Lindström (red.), Fantastiska verb: hur man fångar uppgifter om kön och arbete, Västmanland 1720-1880 (Uppsala 2020).

Beskrivning av källunderlaget

För forskningsprojektet Gender and Works andra fas (GaW2) har försörjningsaktiviteter från Tuhundra härads domböcker 1720–1880 registrerats. Syftet har varit att skapa underlag för att studera försörjningsmönster, könsarbetsdelning och förändring i området under 1700- och 1800-talen.

  • Antal fall: 50
  • Antal aktiviteter: 561
  • Antal ord källtext: 18024
  • Källtroget transkriberat: Ja
  • Bilder av originalkällan i GaW: Ja
  • Registrerat av: Carl Mikael Wærn-Carlsson

Läs dokumentationen kring källunderlaget (pdf) Pdf, 176 kB.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin