Västerås (Västmanland), förteckning över yrkesgrupper 1756

I Västerås rådhusrätt och magistrats arkiv finns en förteckning över olika yrkesgrupper från år 1756 där det är antecknat huruvida de verkligen ägnade sig åt yrket. Listan utgör ett mycket intressant bevis på att titlar kan vara missvisande när man forskar om arbete. Till exempel listas personer med titeln åkare. Vissa av dem hade häst, andra ämnade snart köpa, och en betydande andel uppgav att de gjorde andra saker än att köra. Exempelvis menade Olof Engström att han var vårdväktare och inte längre ville vara åkare, Lars Söderman att han inte hade häst och inte heller råd att skaffa sig en utan numera brukade timra och tröska, Matts Bählsten att han aldrig haft häst och ”närar sig än med timrande än med pråmåkning, än med gatuläggning”.

I listan förekommer enbart män. De vanligaste sub-dataseten är hantverk och konstruktion; transport, samt jord- och skogsbruk.

Första sidan av förteckningen. Foto: Niklas Pettersson.

Beskrivning av källunderlaget

För forskningsprojektet Gender and Works andra fas (GaW2) har registrerats en förteckning ur Västerås rådhusrätt och magistrats arkiv över vad personer som hade en viss yrkesbeteckning gjorde för sin försörjning. Syftet har varit att bidra till underlaget för att studera försörjningsmönster, könsarbetsdelning och förändring i området under 1700- och 1800-talen.

  • Antal fall: 8
  • Antal aktiviteter: 96
  • Antal ord källtext: 918
  • Källtroget transkriberat: Ja
  • Bilder av originalkällan i GaW: Ja
  • Registrerat av: Niklas Pettersson

Läs dokumentationen kring källunderlaget (pdf) Pdf, 148 kB.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin