Orsa (Dalarna), häradsrättens protokoll 1736, 1737

Domböckerna från 1730-talets Orsa berättar om förlikningar, avtal och skatteuppbörd, om nyodling, beten och höbärgning, om omhändertagandet av äldre, jordöverlåtelser och bonden Jöns Hansson som åderlät en gravid kvinna.

I Orsa fanns sedan lång tillbaka en stor och viktig tillverkning av slipsten. Livet i byarna präglades av att många människor under långa perioder var frånvarande på grund av arbetsvandringar eller fäboddrift.

Två nedslag har gjorts i Orsas domböcker för GaW:s räkning. Det andra täcker åren 1736 och 1737 och innefattar 444 aktiviteter.

Sida ur 1736 års dombok från Orsa tingslag. Foto: Rosemarie Fiebranz

Beskrivning av källunderlaget

nom ramen för forskningsprojektet Gender and Work har delprojektet "The gender division of labor and the importance of mobility in early modern small-scale agriculture" (forskare Rosemarie Fiebranz) registrerat försörjningsaktiviteter från Orsa. Syftet har varit att besvara frågor om arbetets innehåll och organisering i Österdalarna ca 1650-1750. Alla försörjningsaktiviteter i tingslagets protokoll 1736 och 1737 har analyserats och källtext och källtrogna variabler har registrerats bokstavstroget.

  • Antal fall: 56
  • Antal aktiviteter: 444
  • Antal ord källtext: 10 446
  • Källtroget transkriberat: JA
  • Bilder av originalkällan i GaW: JA
  • Registrerat av: Rosemarie Fiebranz

Läs dokumentationen kring källunderlaget (pdf) Pdf, 59 kB.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin