Orsa (Dalarna), häradsrättens protokoll 1684, 1686

Domböckerna från 1680-talets Orsa berättar om jordhandel, sytningsavtal och rovdjursjakt, om myrslåtter, boskapsskötsel och brytande av ny mark, om kyrkoherden och länsmannen som förhörde en misstänkt skräddardräng från Stockholm och om Elings Karin, en änka som beskrevs som gladlynt och ”snäll och vig uti arbete” och vars bröst mjölkades av ett antal kvinnor för att se efter om hon nyligen fött barn.

En björnjägare skjuter mot en björn i skogen. UUB 12306.

I Orsa fanns sedan lång tillbaka en stor och viktig tillverkning av slipsten. Livet i byarna präglades av att många människor under långa perioder var frånvarande på grund av arbetsvandringar eller fäboddrift.

Två nedslag har gjorts i Orsas domböcker för GaW:s räkning. Det första täcker åren 1684 och 1686 och innefattar 348 aktiviteter.

Beskrivning av källunderlaget

Inom ramen för forskningsprojektet Gender and Work har delprojektet "The gender division of labor and the importance of mobility in early modern small-scale agriculture" (forskare Rosemarie Fiebranz) registrerat försörjningsaktiviteter från Orsa. Syftet har varit att besvara frågor om arbetets innehåll och organisering i Österdalarna ca 1650-1750. Alla försörjningsaktiviteter i tingslagets protokoll 1684 och januari 1686 har analyserats och källtext och källtrogna variabler har registrerats bokstavstroget.

  • Antal fall: 57
  • Antal aktiviteter: 348
  • Antal ord källtext: 7690
  • Källtroget transkriberat: JA
  • Bilder av originalkällan i GaW: JA
  • Registrerat av: Rosemarie Fiebranz

Läs dokumentationen kring källunderlaget (pdf) Pdf, 59 kB.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin