Orsa (Dalarna), sockenstämmans protokoll 1769-1776

I maj 1775 tog sockenstämman i Orsa upp frågan om vart boken om potatisodling hade tagit vägen. Boken hade lånats ut till någon av församlingens medlemmar, men ingen av de närvarande kunde säga vem som för tillfället hade den. Socknens fjärdingsmän fick i uppdrag att undersöka saken. Året därpå togs frågan upp på nytt, men inte heller då gavs något svar

På sockenstämman samlades församlingens medlemmar för att, under prästens ledning, besluta om kyrkans byggnader, församlingens ekonomi, fattigvård och andra gemensamma angelägenheter. I protokollen från Orsa möter vi bland andra Rask Anders Andersson som inför församlingens ledamöter förevisade en modell över hur kyrkvalven skulle kunna repareras, den ålderstigne kyrkvärden Grigg Nils Ersson som inte längre orkade sköta sina åtaganden utan anlitade en vikarie, samt "några torftiga gummor" som fick några kappar ärtor efter att ha rensat kyrkogården.

Sockenstämman kunde också fungera som kanal för spridning av information, till exempel om hur man skulle odla den nya växten potatis. Även åtta exemplar av en bok utgiven av samfundet Pro Fide et Christianismo delades ut, en till varje fjärdingsman, som hade att tillse att boken "bliver i varje dess distrikt flitigt läsen".

Inför sockenstämman redovisades och diskuterades dessutom den berättelse om socknens näringar som kronobefallningsmannen skulle lämna in till landshövdingen. Orsaborna diskuterade hemmansklyvning, vinterråg, slipstenstillverkning (vilken man ansåg vara av högre kvalitet i Orsa än i grannsocknarna), samt kvinnornas arbete med de spinnrockarna som skickats till Orsa av Flors linnefabrik i Hälsingland. Arbete uppgavs ge "svag förtjänst", men var "dock något att hålla händerna på" för kvinnorna under deras arbete vid gruvorna.

Orsa kyrka som den ser ut idag. Fotograf: Lukas Riebling. Fotokälla: Wikimedia commons.

Om källunderlaget

I syfte att bredda databasens innehåll vad gäller olika källtyper har försörjningsaktiviteter från Orsa sockenstämma registrerats. Alla försörjningsaktiviteter som förekommer i sockenstämmoprotokollet 1769-1776 har analyserats, Källtext och källtrogna variabler har registrerats bokstavstroget.

  • Antal fall: 63
  • Antal aktiviteter: 415
  • Antal ord källtext: 8 973
  • Källtroget transkriberat: JA
  • Bilder av originalkällan i GaW: JA
  • Registrerat av: Elisabeth Gräslund Berg

Läs dokumentationen kring källunderlaget (pdf) Pdf, 420 kB.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin