Linköping (Östergötland), rådhusrättens protokoll 1650, 1690

Linköping, stifts- och residensstaden på Östgötaslätten, hade runt 1 200 invånare under 1600-talets andra hälft. En av dessa, fällberedaren Måns Börjesson, fick en torsdagkväll i oktober 1650 besök av en tulldräng som önskade köpa ett berett skinn av honom. Måns tog med tulldrängen till det hus där han förvarade skinnen och erbjöd honom ett. Eftersom Måns var skyldig tullen en del pengar skulle de göra upp om räkningen i efterhand.

När Måns senare samma kväll återvände till förrådet från sin verkstad upptäckte han att fönstret var uttaget, ett stort antal skinn – exakt hur många kunde han dock inte säga – var borta, liksom en silverskål och en del tobak. Efter en del efterforskingar visade det sig att det var tulldrängen som hade lagt märke till värdesakerna inne i förrådet och tillsammans med en skräddarlärling brutit sig in där. Stöldgodset hade de gömt i stenmuren strax intill tullstugan samt i tulldrängens skåp, inne i själva tullstugan.

Fallet berättar inte bara om ett brott. De ger också inblickar i den rumsliga och ekonomiska organiseringen av en hantverkares vardag i en medelstor svensk stad vid mitten av 1600-talet: den fysiska uppdelningen mellan verkstad och förråd, kreditförhållanden med tullen och dess anställda. På motsvarande sätt berättar domböckerna från Linköping, liksom alla andra domböcker, om brott, straff och förvaltning, och om de många sätt som tidigmoderna människor organiserade sitt arbete och sin försörjning på.

Karta över Linköping år 1696. Linköpings stadsbibliotek. Kartbladet är beskuret. UUB 12782.

Åren 1650 och 1690 har gåtts igenom gör GaW:s räkning. Totalt har 140 försörjningsaktiviteter från dessa två år registrerats, varav de flesta rör handel och låneverksamhet. Här möter också uppgifter om stadsbornas jordbruk, om en piga som hämtar en kanna vin och om torparhustrun Brita Johansdotter som, efter att ha blivit rekommenderad av guldsmeden Mäster Nils, fick tjäna som amma vid prästgården i Vist då kyrkoherdens hustru haft en svår barnsäng, men som nu ville återförenas med sin make och bli borgare i Linköping.

Beskrivning av källunderlaget

nom ramen för forskningsprojektet Gender and Work har delprojektet "Women's and men’s work in urban guilds in Norrköping and Linköping, 1650 to 1800" (forskare Dag Lindström) registrerat försörjningsaktiviteter från Linköping. Syftet har varit att analysera arbetsuppgifter som utfördes inom skråorganiserade hushåll. Alla försörjningsaktiviteter som förekommer i ärenden vid rådhusrätten i Linköping åren 1650 och 1690 har analyserats och källtext och källtrogna variabler har registrerats bokstavstroget.

  • Antal fall: 41
  • Antal aktiviteter: 140
  • Antal ord källtext: 4 577
  • Källtroget transkriberat: JA
  • Bilder av originalkällan i GaW: NEJ
  • Registrerat av: Dag Lindström

Läs dokumentationen kring källunderlaget (pdf) Pdf, 58 kB.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin