Göta hovrätts protokoll 1636-1675, urval

Göta hovrätt bildades som den fjärde svenska hovrätten (efter Svea hovrätt och hovrätterna i Åbo och Dorpat) 1634. Domstolen hade sitt säte i Jönköping och fungerade som överinstans för Götaland och Värmland.

Hovrättens omfångs- och innehållsrika protokoll har använts av många forskare, bland annat Jan Mispelaere, som för sin avhandling studerade mål där barn och ungdomar var inblandade. Ett urval av de målen har använts för att registrera försörjningsaktiviteter i GaW. Vid urvalet har särskild vikt lagts vid att aktiviteter som utförts av kvinnor ska vara synliga.

Göta hovrätts huvudbyggnad, i bruk sedan 1650. Foto från 1870-talet, fotograf okänd, Riksantikvarieämbetet.

Totalt 426 aktiviteter har registrerats från Göta hovrätt. En femtedel av aktiviteterna rör jord- och skogsbruk och en sjättedel handlar om arbetsledning (t.ex. ansvara för nycklar eller be landbopigor tvätta en bänk). Här berörs också handel, transport, vård med mera. Här finns pigan Anna som ärjar en åker, skytten Daniel som sålde trolldomskonst och fallet med dejan Sara som på Hällekis gård förskingrade och bedrev handel med en stor del av gårdens produktion.

Läs mer

Jan Mispelaere, Guldmynt eller äpple. Straffrättsligt ansvar för barn och ungdomar i Sverige och Nederländerna 1590-1800 (Diss., Uppsala universitet 2009)

Beskrivning av källunderlaget

Inom ramen för forskningsprojektet Gender and Work har försörjningsaktiviteter från Göta hovrätts Criminalia-serie registrerats. Materialet är ett urval av rättsfall från åren 1636-1675 som involverar barn och ungdomar. Det har använts för Jan Mispelaeres avhandling "Guldmynt eller äpple: straffrättsligt ansvar för barn och ungdomar i Sverige och Nederländerna 1590-1800" (Uppsala 2009). Alla försörjningsaktiviteter har analyserats och källtext och källtrogna variabler har registrerats bokstavstroget.

  • Antal fall: 33
  • Antal aktiviteter: 426
  • Antal ord källtext: 21 863
  • Källtroget transkriberat: JA
  • Bilder av originalkällan i GaW: NEJ
  • Registrerat av: Jan Mispelaere

Läs dokumentationen kring källunderlaget (pdf) Pdf, 422 kB.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin