Umeå (Västerbotten), gårdsräkenskaper 1557-1560

Genom att slå samman ett antal tillbytta hemman i Grubbe, Hiske, Backen och Yttertavle bildades 1557 Umeå kungsgård. Ett hundratal uppgifter om lönearbete från gårdens fyra första år har registrerats och analyserats i GaW. Här finns fogden Nils Olsson, kaplanen Herr Engelbrekt, gårdsdrägen Anders Håkansson, fatuburshustrun Dordi, Erik Smed i Backen som tillverkade liar, skäror och hästskor med mera till kungsgården, samt Päder, som snöpte boskapen.

Området kring Umeå som det framställs på Olaus Magnus Carta Marina. UUB 9707.

Läs mer

Christopher Pihl, Arbete. Skillnadsskapande och försörjning i 1500-talets Sverige. (Diss., Uppsala universitet 2012)

Beskrivning av källunderlaget

Inom ramen för forskningsprojektet Gender and Work har delprojektet "Arbete: skillnadsskapande och försörjning i 1500-talets Sverige" (forskare Christopher Pihl) registrerat försörjningsaktiviteter vid Umeå kungsgård. Syftet har varit att besvara frågor om mäns och kvinnors lönearbete och kronans behov av arbetskraft. Alla försörjningsaktiviteter i form av lönearbete som förekommer i Umeå gårds räkenskaper 1557-60 har analyserats och källtext och källtrogna variabler har registrerats bokstavstroget.

  • Antal fall: 8
  • Antal aktiviteter: 110
  • Antal ord källtext: 713
  • Källtroget transkriberat: JA
  • Bilder av originalkällan i GaW: NEJ
  • Registrerat av: Christopher Pihl

Läs dokumentationen kring källunderlaget (pdf) Pdf, 438 kB.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin